top of page

הGefilte Fest Dresden e.V. מממנת את פעילותה באמצעות תמהיל של דמי חבר,התחייבות מרצון, מימון, דמי כניסה ו

לתרום

עזרו לנו בתמיכתכם!

Image by Dan Dennis

עם התמיכה שלך אנחנו יכולים

  • אנו מזמינים לאירועים שלנו גם אנשים שמתקשים לעמוד בדמי הכניסה

  • הבאת מרצים ושפים מחו"ל לדרזדן

  • להרחיב את המפגש ההדדי לבתי ספר ולצעירים

  • הקל על עבודתם של המתנדבים שלנו עם ציוד עבודה טוב

bottom of page